K wobsahej skočić

Juro Frano

Z Wikipedije

Juro Frano, teke: Juro Frahnow, nim. Georg Frahnow (* 5.9.1937 w Drjenowje[1], † 13.1.2016, Wittenberge) jo był dolnoserbski prjatkaŕ, dušepastyŕ, pśełožowaŕ a kulturny procowaŕ.

Juro Frano jo se naroźił w Drjenowje ako najmłodše, šeste góle w burskej familiji. Jo źěłał ako prjatkaŕ w Złem Komorowje (1973-1986), Wittenbergu (1986-1991) a w Picnju a wokolinje (1991-1992).

W lětach 1994-1999 jo wón był cłonk Rady za nastupnosći Serbow[2].

Wón jo jaden ze załožarjow serbskego towaristwa Ponaschemu (gromaźe z Uwe Gutšmidtom z Bórkow, fararjom Klausom Lischewskym, Siegfriedom Ramotom a Hannesom Kellom)[3]. Wón jo sobu źěłał w cerkwinej źěłowej kupce Serbska namša, teke za Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi. W ramiku projekta GENIE Juro Frano jo hundert rozgronow pśewjadł z maminorěcnymi Serbami a jo to nagrawał.

Pśestajił jo do serbskeje rěcy 29 kjarližow.

Staršy bratš Jura Frana jo prjatkaŕ Johannes Frano z Drjenowa. Syn Jura, Fred Frano, jo teke prjatkaŕ[4].

Publikacije[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • 2008 - Krowkarje smy byli; Ak som byl mały, som pasł tu śibu, [w:] Ze žywjenja na lanźe: pratyjarje wulicuju, Budyšyn[5].

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Andrea Hilscher, Der lachende Prediger, Lausitzer Rundschau
  2. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  3. Gregor Wieczorek, Lubosć jo wažnjejša nježli kazń, Nowy Casnik, 17.06.2014
  4. Sedleński rum: nowe rozsudy, Nowy Casnik, 13.03.2016
  5. Wopśimjeśe toś tych knigłow

Wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]