Jan Gostomski

Z Wikipedije
Wopon Nałęcz

Jan Gostomski († 1623) jo był pólski diplomat, wójwoda inowrocławski w lětach 1611-1620 a wójwoda brzeskokujawski w lěśe 1620, syn Hieronima Gostomskego.