K wobsahej skočić

Ilyry

Z Wikipedije

Ilyry su byli indogermaniski lud, kótaryž jo w starowěku w pódwjacornem źělu Balkańskeje połkupy žywy był.

Etnogenezija Ilyrow.

Historiski zachopjeńk luda, kótaryž my pózdźej znajomy ako Ilyrow, jo něźi 1000 pśed Kristusom. Nastaśe Ilyrow wóstawa problem za modernych prehistorikarjow. Ga Proto-Ilyry su pśišli w wšakorakich kupkach wóstawa njejasne.

Wuzemrěśe etnikuma a rěc

[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Ilyriska rěc jo jadna z wumarłych indoeuropskich rěcow. Wóna jo se źěliła w narěcy. Wše te rěcy su wěrjepodobnje wumrěli w 5. stolěśu pó Kristusu. Teke Albańska rěc jo tradicionelnje wiźona ako naslědnik illyriskich narěcow, kótaraž jo pśežywila w dalokem teritoriumje Balkana wob cas srjejźowěka. Pódpołdnjowoserbiscy historikarje su měnjenja, až jo albańska rěc naslědnik thrakiskich rěcow.

  • John Wilkes: The Illyrians. Oxford [u.a.] 1995. ISBN 0-631-19807-5
  • Hans Krahe: Die Sprache der Illyrier. Wiesbaden 1955.
  • Anton Mayer: Die Sprache der alten Illyrier. In: Schriften der Balkankommission (Linguistische Abteilung). Wien 1957
Commons
Commons