K wobsahej skočić

Hungorska chórgoj

Z Wikipedije
Hungorska chórgoj

Hungorska chórgoj wobstoj z tśich wódorownych barwojtnych pasmow. Slěd barwow jo (wót górjejce dołoj) cerwjena, běła a zelena.