Gat

Z Wikipedije
Pódobny lema Toś ten nastawk z temu wódy jo pó lema na drugi nastawk pódobny. Drugi lema Gat (pśi Kalawje) ma temu wjaska.
Claude Monet, 1916 - 1919
Gat w Psowjach.

Gat słuša ku kumštnje stwórjonym stojecym wódam ze snadnej dłymokosću a nejmjeńša jadnym pśi- a wóttokom. W gaśe se žedne stabilne temperaturowe warstowanje njewutwórijo.

Nastaśe a wósebnosći[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Gaty płaśe k stawizniski wuznamnym wuwiśam wódnego twarskego wuměłstwa. Akle pśez składowanje pitneje a wužytneje wódy su mógli se wobsedlenje w bliskosći městow a wjaskow rozšyriś. Wuznam gatow za skład wódy se akle w nowšem casu pśez moderne zastaranje z spódnej wódu zgubijo. To płaśi pśed rozšyrjenim sparneje mócy w 19. lětstotku teke za wažne młyńske gaty. Mjaztym až su se w městach pó źělach južo srjejź 19. lětstotka nowe wódne techniki wugótowali, su wobydlarje wejsnych stronow hyšći dłujko na gaty pokazane byli. Mimo togo su byli a su gaty wažne za nutśikokrajne rybarstwo, kaž na pśikład w dolnych stronach Łužyce.

Wótkaz[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 Commons: Gaty – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow