Fumio Kishida

Z Wikipedije


Fumio Kishida(japański 岸田文雄)jo japański politikaŕ.

Cłonk reprezentantowego domu liberalneje demokratiskeje strony (10. wólbna perioda), premierministaŕ (100. a 101. wólbna perioda), prezident Liberalnejedemokratiskeje strony (27.)Ministarje za wenkowne nastupnosći (143., 144., 150.), zašćitowański ministaŕ (16.), ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Okinawa a pódpołnocne napšawy, regulěrowańska reforma, ludowe žywjenje, wědomnostne a technologiskeje politiki) (prědna pśetwórjenje kabineta Abe, kabinet Yasuo Fukuda), ministaŕ za spěchowanje pśetrjebowarskego zastojnstwa (Yasuo Fukuda), statny ministaŕ za swětnišćowe wuwiśe (kabinet Yasuo Fukuda), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta Abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechalled), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowe běrowy (Yasuo Fukuda), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowe běrowy (Rechallenge), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowe běrowy (Rechallenge), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Rechallenge) (prědne pśetwórjenje kabineta abe, kabinet Yasuo Fukuda), zagronity ministaŕ za wósebne misije, kabinetowy běrow (Y Wón jo słužył ako zastupujucy ministaŕ za kubłanje, kulturu, sport, wědomnosć a technologiju (w prědnem kabinetje Koizumi), parlamentariski wicepremis za twaŕstwo (obuchis drugi pśetwóriny kabinet a prědny kabinet Mori), pśedsedaŕ wuběrka za strowosć, źěło a dobrotnistwo reprezentantow domu a pśedsedaŕ wuběrka za politiske slěźenje liberalnych demokratow (58.).


 Commons: Fumio Kishida – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow