Europska rada

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Logo Europskeje rady

Europska rada (engelski Council of Europe, francojski Conseil de l’Europe) jo europska mjazynarodna organizacija, kótaraž bu 5. maja 1949 pśez Londonske dogrono załožona a wopśimujo źinsa 47 statow. Wóna jo forum za debaty wó powšyknych europskich pšašanjach. Jeje wustawki pśedwiźe zgromadne źěło cłońskich statow ze zaměrom spěchowanja góspodaŕskego a socialnego póstupa w Europje.

Sedło Europskeje rady jo Europski palast w Strasbourgu. Kuždolětnje dnja 5. maja swěśi se załožeński źeń rady ako „Źeń Europy“. Rownož wužywa Europska rada samsku chórgoj a hymnu kaž Europska unija, njejo institucionelnje z njej zwězany.

Wóna jo nejstarša politiska organizacija Europy. Załožeńske staty Europskeje rady su byli Belgiska, Dańska, Francojska, Irska, Italska, Luxemburgska, Nižozemska, Norwegska, Šwedska a Zjadnośone kralojstwo. Zwězkowa republika Nimska jo wót 2. maja 1951 z cłonkom. Až na tśi wuwześa su mjaztym wše europske staty z cłonkami organizacije. Swěty stoł ma jano status wobglědowarja, Běłoruska jo wót lěta 1993 zastupny kandidat a pśistup Kosowa jo akle pótom móžny, gdyž jo jogo mjazynarodny status jasny.

Wótkaza[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 Commons: Europska rada – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow