K wobsahej skočić

Europska rada

Z Wikipedije
Logo Europskeje rady

Europska rada (engelski Council of Europe, francojski Conseil de l’Europe) jo europska mjazynarodna organizacija, kótaraž bu 5. maja 1949 pśez Londonske dogrono załožona a wopśimujo źinsa 47 statow. Wóna jo forum za debaty wó powšyknych europskich pšašanjach. Jeje wustawki pśedwiźe zgromadne źěło cłońskich statow ze zaměrom spěchowanja góspodaŕskego a socialnego póstupa w Europje.

Sedło Europskeje rady jo Europski palast w Strasbourgu. Kuždolětnje dnja 5. maja swěśi se załožeński źeń rady ako „Źeń Europy“. Rownož wužywa Europska rada samsku chórgoj a hymnu kaž Europska unija, njejo institucionelnje z njej zwězany.

Wóna jo nejstarša politiska organizacija Europy. Załožeńske staty Europskeje rady su byli Belgiska, Dańska, Francojska, Irska, Italska, Luxemburgska, Nižozemska, Norwegska, Šwedska a Zjadnośone kralojstwo. Zwězkowa republika Nimska jo wót 2. maja 1951 z cłonkom. Až na tśi wuwześa su mjaztym wše europske staty z cłonkami organizacije. Swěty stoł ma jano status wobglědowarja, Běłoruska jo wót lěta 1993 zastupny kandidat a pśistup Kosowa jo akle pótom móžny, gdyž jo jogo mjazynarodny status jasny.

Wótkaza[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

 Commons: Europska rada – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow