Casowe cony w Europje w lěśu

Z Wikipedije
Casowe cony w Europje

██ Pódwjacoroeuropski čas (UTC+0)

██ Pódwjacoroeuropski lětny cas (UTC+1)

██ Srjejźnoeuropejski lětny cas (UTC+2)

██ Pódzajtšnoeuropski lětny cas (UTC+3)

██ Cas w Minsku a Kaliningraźe (UTC+3)

██ Moskowski lětny cas (UTC+4)

Europski lětny cas jo wujadnanje pó kótaremž styri Europske casowe cony se jadnu góźinu za cas nalěśe doda, aby wěcej profitěrował wót dnjownego swětła.

To jo cynite we wšych krajow Europy z wuwześim Islandskeje, kótaraž wužywa UTC w cełem lětu. Perioda źo wót 01:00 UTC slědneje njeźele měrca až do 01:00 slědneje njeźele oktobra, w kuždem lětu.

Mjenja casowych conow změnja do slědujucych: Pódwjacoroeuropski lětny cas (WEST), Srjejźnoeuropejski lětny cas (CEST), Pódzajtšnoeuropski lětny cas (EEST) a Moskowski lětny cas (MSD).

Pódwjacoroeuropski lětny cas (WEST, UTC+1) jo casowa cona w lětu Färöskich kupow, dłujkozajtšneje Grönlandskeje, Irskeje, Kanariskich kupow, Madejry, Manksoweje kupy, Manikowych kupow, Portugalskeje a Zjadnośonego kralojstwa. Jogo mě engelski jo Western European Summer Time (WEST).

Srjejźnoeuropski lětny cas (CEST, UTC+2) jo mě casoweje cony, kótaraž ma góźinsku diferencu dweju góźinowu wěcej ako koordiněrowany swětowy cas (UTC). Wón jo wužywany wót wšych krajow w pódzajtšnej kontinentalnej Europje z wuwześim Portugalskeje, kótaraž zasej wužywa Pódwajcoroeuropski lětny cas.

Jogo mě engelski jo Central European Summer Time (CEST), francojski Heure avancée de l'Europe centrale (HAEC) a nimski Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).

Pódzajtšnoeuropski lětny cas (EEST, UTC+3), engelski Eastern European Summer Time (EEST), jo casowa cona Europskich krajow mjazy Srjejźnoeuropejskeju lětneju casoweju conu a Rusojskeju Federaciju.

Europske kraje, kótarež wužywaju za cas lěta UTC+3: Běłoruska, Bulgaŕska, Cypern, Estniska, Finska, Grichiska, Letiska, Litawska, Moldawska Republika, Rumuńska, Kaliningradska prowinca, Ukraina.

Moskowski lětny cas (MSD, UTC+4) (Моско́вское ле́тнее вре́мя) jo kazniski městny cas w europskem źělu Rusojskejecasowej conje Moskwy za cas lěta.

Moskowski MSK-cas na kórśe Rusojskeje

Moskowski cas jo wužywany za jěźne abo lětański plany śěgow, lětadłow, łoźow atd. wšudy w Rusojskej Federaciji. Wón teke se pokazowaś w telegramach, w e-mejlkach atd. pokazuju. Cas jo cesto zdźělony wšudy w kraju w radijowych wusćełanjach pó Moskowskem casu.

"Moskowski Normalny cas (MSK)" jo rowny k UTC + 3 góźinam w zymje, mjazy slědnej njeźelu oktobra a slědnej njeźelu měrca.

"Moskowski lětny cas (MSD)" jo rowny k UTC + 4 góźinam za cas zbytka lěta.

Zymski cas jo oficielnjejšy, wón jo takrjec normalny městny cas Moskwa. Toś groni až kazniska casowa cona Moskwy jo UTC + 3.

Městny cas we wšym drugem měsće Rusojskeje jo Moskowski cas plus wobgranicujuca góźinska diferenca. Toś ta formula jo płaśiwa pśisamem pśecej, wóna njepłaśi jano za cas změny mjazy zymskim a lětnim casom, dokulaž změna pśecej jo 03:00 pó městnem casu.

Póśěgowe strony[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Casowe cony w Europje