Bjarnat Rjentš

Z Wikipedije

Bjarnat Rjentš, nim. Bernhard Rentsch (gsb. Bjarnat Rjenč, roź. 3. julija 1937 w Miłoćicach, wum. 14. nowembra 2018[1][2]) jo był serbski wucabnik, muzikaŕ a kulturny procowaŕ, Maśicaŕ.

Bjarnat Rjentš jo se naroźił w górnoserbskich Miłoćicach ako syn skałarja. W 1955 jo pśišeł do Dołgow w Błotach, źož jo zachopił źěłaś ako ceptaŕ. Pón wót 1964 jo źěłał ako wucabnik w Serbskej rěcnej šuli w Dešanku. Tam jo wucył serbsku rěc, historiju a kulturu. Ku góźbje kongresa Domowiny w 1982 wón jo natwarił Dolnoserbski źiśecy chor[3], pózdźejšy Dolnoserbski źiśecy ansambel. W lětach 1994-1999 jo wón był cłonk Rady za nastupnosći Serbow[4].

W 1973 jo dostał cesne znamuško Domowiny[5], a w 2018 - myto Domowiny.[3]

Publikacije[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  • 1989: Co ga mogu naše źěśi pla takego młodego kjarlika nawuknuś? [w:] Ako smy chopili ceptariś. Dopomnjeńki wucabnikow prědnych lět, wud. Christa Brandtowa, Budyšyn[6]

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Ines Neumannojc, Wjelgin tužna powěsć, Nowy Casnik, 21.11.2018
  2. Horst Adam, Su se rozžognowali z Bjarnatom Rjentšom, Nowy Casnik, 12.12.2018
  3. 3,0 3,1 Myto Domowiny za Bjarnata Rjentša z Chóśebuza , Nowy Casnik, 17.10.2018
  4. Harald Kóńcak, 26 lět jo Serbska rada w Bramborskem parlamenśe, Nowy Casnik, 17.12.2020.
  5. Lisćina wuznamjenjonych cesnym znamuškom Domowiny 1958-1989
  6. Wopśimjeśe toś tych knigłow