Bilabial

Z Wikipedije
Městna artikulacije
Labial
Bilabial
Labial-welar
Labial-alweolar
Labial-dental
Koronal
Lango-labial
Interdental
Dental
Alweolar
Apikal
Laminal
Postalweolar
Alweolo-palatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Welar
Uwular
Uwular-epiglotal
Radikal
Faringal
Epigloto-faringal
Epiglotal
Glotal
Tuta strona wobsahuje fonetiske informacije w IPA, kótarež se snano w někótarych browserach pšawje njepokaza.

[Pomoc!]
[Wobźěłaj]

Bilabial jo wopśimjeśe z rěcywědy. Wóno pómjenjujo zuki, ako móžo luź ze swójima guboma twóriś. W dolnoserbšćinje mamy styri bilabialne zuki: "w / ł", "p", "b" a "m". Toś te zuki (nic "ł"!) pódla welarow teke zawinuju nastaśe dolnoserbskego "ó".

Pśeglěd wó bilabialnych zukach:

IPA wopisowanje pśikład
[b] spiwny bilabialny plosiw dsb. bajka
[p] njespiwny bilabialny plosiw dsb. pólo
[m] spiwny bilabialny nazal dsb. m
[β] spiwny bilabialny frikatiw špań. Cuba
[ɸ] njespiwny bilabialny frikatiw jap. 富士山 (fujisan)
[ʙ] spiwny bilabialny wibrant (w někotarych Papua-rěcach Noweje Guineje)
[ʘ] bilabialny klik (w pódpołdnjowo-afriskich Khoisan-rěcach)
[w] spiwny labiowelarny aproksimant dsb. wóda, łuka