K wobsahej skočić

Asimilacija (fonetika)

Z Wikipedije

Asimilacija jo pśipódobnjenje zukow. Wóna se źěli do wšakich kupkow pó swójich charakteristikach. Jolic njejźo wó pśipódobnjenje zukowu, ak matej direktny kontakt, powědamy wó dalokoasimilaciji, na pś. gs. wocućićwoćućić (źinsa zwětšego z restituowanym prefiksom wotućić).

Asimilacija pótrjefijo městno artikulacije rowno ako wašnju a fonaciju.

Jolic se slědujucy zuk pó pśedchadajucem zuku změnijo, powědamy wó progresiwnej asimilaciji, jolic se pśedchadajucy zuk pó slědujucem zuku změnijo, mamy regresiwnu asimilaciju. Za nimšćinu jo progresiwna asimilacija typiska, za serbsku rěc regresiwna.