K wobsahej skočić

Alt (tasta)

Z Wikipedije
Tasty Ctrl, Windows a Alt

Tasta Alt jo funkcijowa tasta na tastaturje kompjutera. Na windowsowej tastaturje jo nalěwo pódla prozneje tasty, na makintošowej tastaturje jo druga tasta nalěwo pódla prozneje tasty, mjazy "wóźeńskeju" tastu nalěwo a "jabłukoweju" tastu napšawo. Tastowe mě "Alt" originalnje póchada z engelšćiny a wóznamjenja alternate („alterněrowaś“): Z pomocy toś teje tasty jo móžne, aby wóznam drugich computerowych tastow změniło.

Eksterne wótkaze[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]