K wobsahej skočić

Źiśe

Z Wikipedije
Źiśi w Vietnamje
Góleśi
Źiśi w Keniji
Źiśi w Namibiji

Źiśe (teke góle) jo młody luź. Muske źiśe pomjenjujo se gólc, mjaztym až jo źowćo žeńske źiśe. Někotare faze se mógu rozeznawaś, a to:[1]

  • nowo naroźone: až do źasetego žywjeńskego dnja
  • seśeńske góle: prědne žywjeńske lěto
  • góletko, małe góle: druge a tśeśe žywjeńske lěto
  • do źiśownje chójźece góle: stwórte až do šestego žywjeńskego lěta
  • šulske góle: 7. až do 14. žywjeńskego lěta

konwenciji wó pšawach źiśi Zjadnośonych narodow jo źiśe luź w starstwje pód 18 lětami.

Źiśe móžo teke pótomnik byś, na pś. "Mój nan jo źiśe mójogo starkego."

Słowo źiśe jo pó Mukowem "Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow" pśiswójźbne z górnoserbskim słowom dźěćo, ale teke z pólskim dziecię a českim dite.

Formy słowa źiśe něnto se w singularnem nominatiwje a akuzatiwje a cełem pluralu wužywaju, mjaztym až se za zbytne formy kazuse słowa góle wužywaju. Pó samskem słowniku góle jo pśiswójźbne ze słowom goły.

  1. Der Brockhaus in einem Band, 2000, bok 466

« Źiśe » w drugich wikimediskich projektach :