Štokawšćina

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Stokawksa narěc jo dialektna kupka pódpołdnjowosłowjańskich rěcow.

Rozšyrjenje a narěcy[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Štokawska narěc wobstoj ze tśich głownych wariantow narěcow. Z ekawskich, ijekawskich a ikawskich. Z ekawsku štokawšćinu se powěda na pódzajtšu, wósebnje w Serbiskej. Z ijekawsku na pódwjacorje w Chorwatskej, w Bosniskej-Hercegowinskej, w Sandžaku a Carnogórskej. Ikawske w srjejźnej Dalamatiji a na pódwjacor wót rěkoma Bosna a Neretwa. Teke stej staroštokawske a nowoštokawske narěcy. Rozdźěl jo głownje w intonaciji.

Warianty serbišćiny a carnogórskej rěcy, bosniskej rěcy a źěl chorwatskej rěcy

██ pódwjacorna štokawska narěc

██ pódzajtšna štokawska narěc

Štokawske warianty