Wezymski

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Januar, wezymski (górnoserbski wulki rožk) - jo prědny mjasec w gregoriańskem kalendarju. Ma 31 dnjow.

januar póchada z łatyńšćiny, źož wóznamjenja "ianua" tak wjele kaž "zachod" abo "źurja". Pomjenjowanje dostał mjasec pó romskem bogu Ianus, wó kótarymž su wěrili, až ma dwě woblicy. Z jadnom woblicom glěda slědk do starego lěta, z drugim do nowego.

wezymski póchada ze słowowu we a zyma, dokulaž jo zymski mjasec w pódpołnocnej hemisferje.