Pšawa wužywarskeje kupki

Zur Navigation springen Zur Suche springen

To jo lisćina wužywarskich kupkow definěrowanych w toś tom wikiju z jich zwězanymi pśistupnymi pšawami. Móžo pśidatne informacije wó jadnotliwych pšawach daś.

Legenda:

 • Zagarantěrowane pšawo
 • Slědk wzete pšawo
KupkaPšawa
(wše)
 • Boki napóraś (mimo diskusijnych bokow) (createpage)
 • Das Testinterface zur VIPS-Skalierung nutzen (vipsscaler-test)
 • Konta zjadnośiś (centralauth-merge)
 • Nowe wužywarske konta załožyś (createaccount)
 • Protokol znjewužywanjow zwobrazniś (abusefilter-log)
 • Se swójske wobglědowańki woglědaś (viewmywatchlist)
 • Swóje wobglědowańki wobźěłaś. Wobglěduj, až někotare akcije hyšći pśidawaju boki bźez toś togo pšawa. (editmywatchlist)
 • Swójske nastajenja wobźěłaś (editmyoptions)
 • Swójske priwatne daty se woglědaś (na pś. e-mailowu adresu, napšawdne mě) (viewmyprivateinfo)
 • Swójske priwatne daty wobźěłaś (na pś. e-mailowu adresu, napšawdne mě) (editmyprivateinfo)
 • Znjewužywańske filtry se woglědaś (abusefilter-view)
 • cytaś boki (read)
 • natwóriś diskusijny bok (createtalk)
 • wobźěłaś boki (edit)
 • writeAPI wužywaś (writeapi)
Kontowe załožarje
(lisćina cłonkow)
 • Pśez žedne limity wobgranicowany (noratelimit)
wobkšuśone wužywarje
 • Akcije wugbaś, kótarež zapušćiju captcha, mimo až se nadawk captcha rozwěžo. (skipcaptcha)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano awtomatiski wobkšuśonych wužywarjow dowóliś" šćitane (editsemiprotected)
 • Detailěrowane zapiski protokola znjewužywanjow zwbrazniś (abusefilter-log-detail)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Knigły ako bok zgromaźeństwa składowaś (collectionsaveascommunitypage)
 • Knigły ako wužywarski bok składowaś (collectionsaveasuserpage)
 • pśesunuś boki (move)
 • Žedne wobgranicowanje pśez IP-bazěrowane limity (autoconfirmed)
awtomatiske programy (boty)
(lisćina cłonkow)
 • Akcije wugbaś, kótarež zapušćiju captcha, mimo až se nadawk captcha rozwěžo. (skipcaptcha)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano awtomatiski wobkšuśonych wužywarjow dowóliś" šćitane (editsemiprotected)
 • Pśez žedne limity wobgranicowany (noratelimit)
 • Pśi pśesunjenju žedno dalejpósrědnjenje ze starego mjenja napóraś (suppressredirect)
 • Snadne změny na diskusijnych bokach njedowjedu k pokazanjeju "Nowe powěsći" (nominornewtalk)
 • Swójske změny awtomatiski ako doglědowane markěrowane (autopatrol)
 • Wobchadanje ako awtomatiski proces (bot)
 • Wuše limity w API-wótpšašanjach wužywaś (apihighlimits)
 • writeAPI wužywaś (writeapi)
 • Žedne wobgranicowanje pśez IP-bazěrowane limity (autoconfirmed)
běrokraty
(lisćina cłonkow)
Kontrolery wužywarjow
(lisćina cłonkow)
 • Das Missbrauchsfilter-Private-Einzelheiten-Zugriffs-Logbuch ansehen (abusefilter-private-log)
 • Priwatne daty w protokolu znjewužywanjow zwobrazniś (abusefilter-private)
 • Protokol kontrole wužywarjow se woglědaś (checkuser-log)
 • Wužywarske IP-adrese a druge informacije kontrolěrowaś (checkuser)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Wobkšuśone wužywarje
(lisćina cłonkow)
 • Akcije wugbaś, kótarež zapušćiju captcha, mimo až se nadawk captcha rozwěžo. (skipcaptcha)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano awtomatiski wobkšuśonych wužywarjow dowóliś" šćitane (editsemiprotected)
 • Detailěrowane zapiski protokola znjewužywanjow zwbrazniś (abusefilter-log-detail)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Knigły ako bok zgromaźeństwa składowaś (collectionsaveascommunitypage)
 • Knigły ako wužywarski bok składowaś (collectionsaveasuserpage)
 • pśesunuś boki (move)
 • Žedne wobgranicowanje pśez IP-bazěrowane limity (autoconfirmed)
Importery
(lisćina cłonkow)
 • Boki pśez nagraśe datajow importowaś (importupload)
 • Boki z drugich wikijow importowaś (import)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Benutzeroberflächenadministratoren
(lisćina cłonkow)
 • Dataje CSS drugich wužywarjow wobźěłaś (editusercss)
 • Dataje JSON drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjson)
 • Dataje JavaScript drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjs)
 • Wikiweit CSS bearbeiten (editsitecss)
 • Wikiweites JSON bearbeiten (editsitejson)
 • Wikiweites JavaScript bearbeiten (editsitejs)
 • Wužywański pówjerch wobźěłaś (editinterface)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Wuwześe z blokěrowanja IP
(lisćina cłonkow)
 • Awtomatiske blokěrowanja wuchadnych sukow TOR sw wobinuś (torunblocked)
 • Blokěrowanja IP, awtomatiske blokěrowanja a blokěrowanja wobcerkow se wobinuś (ipblock-exempt)
Doglědowarje
(lisćina cłonkow)
 • Jadnotliwe protokolowe zapiski wulašowaś a wótnowiś (deletelogentry)
 • Priwatne protokole se wobglědowaś (suppressionlog)
 • Schowane zapiski znjewužywańskego protokola pokazaś (abusefilter-hidden-log)
 • Specifiske boki lašowaś a wótnowiś (deleterevision)
 • Wersije, kótarež su pśed admibnistratorami schowane, pśeglědaś a wótnowiś (suppressrevision)
 • Wužywarske mě blokěrowaś a schowaś (hideuser)
 • Zapiski w znjewužywańskem protokolu schowaś (abusefilter-hide-log)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
Stewardy
(lisćina cłonkow)
 • Pśez žedne limity wobgranicowany (noratelimit)
 • Wšykne wužywarske pšawa wobźěłaś (userrights)
administratory
(lisćina cłonkow)
 • Informationen über aktuelle Umschlüsselungen betrachten (transcode-status)
 • Markierungen aus der Datenbank löschen (deletechangetags)
 • Markěrowanja wutworić a z(nje)móžnić (managechangetags)
 • Akcije wugbaś, kótarež zapušćiju captcha, mimo až se nadawk captcha rozwěžo. (skipcaptcha)
 • Auf das Logbuch der Änderungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung zugreifen (oathauth-view-log)
 • Blokěrowanja IP, awtomatiske blokěrowanja a blokěrowanja wobcerkow se wobinuś (ipblock-exempt)
 • Bok wótnowiś (undelete)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano administratorow dowóliś" šćitane (editprotected)
 • Boki wobźěłaś, kótarež su pśez "Jano awtomatiski wobkšuśonych wužywarjow dowóliś" šćitane (editsemiprotected)
 • Boki wulašowaś (delete)
 • Boki z drugich wikijow importowaś (import)
 • Boki z masami lašowaś (nuke)
 • Boki ze swójimi pódbokami pśesunuś (move-subpages)
 • Das Titel-Blacklist-Logbuch ansehen (titleblacklistlog)
 • Dataje JSON drugich wužywarjow wobźěłaś (edituserjson)
 • Dataje nagraś (upload)
 • Dataje pśesunuś (movefile)
 • Dataje w zgromadnje wužywanem repozitoriju lokalnje pśepisaś (reupload-shared)
 • Dataju nagratu wót togo samogo wužywarja pśepisaś (reupload-own)
 • Detailěrowane zapiski protokola znjewužywanjow zwbrazniś (abusefilter-log-detail)
 • Drugim wužywarjam wobźěłowanje zawoboraś (block)
 • Eksistěrujucu dataju pśepisaś (reupload)
 • Fehlgeschlagene oder erfolgreiche Umschlüsselungen von Video-Dateien zurücksetzen, um sie erneut in die Auftragswarteschlange einzureihen (transcode-reset)
 • Gleichzeitig Nachrichten an mehrere Benutzer senden (massmessage)
 • Globalne blokěrowanja lokalnje wótpóraś (globalblock-whitelist)
 • Głowne wužywarske boki pśesunuś (move-rootuserpages)
 • Jadnotliwe protokolowe zapiski wulašowaś a wótnowiś (deletelogentry)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • Kontrole pódobnosći wužywarskich mjenjow pódtłocyś (override-antispoof)
 • Lisćinu njewobglědowanych bokow woglědaś (unwatchedpages)
 • Nowe wužywarske konta załožyś (createaccount)
 • Płaśiwosć carneje lisćiny nastawkow abo wužywarskich mjenjow wótpóraś (tboverride)
 • Pśez žedne limity wobgranicowany (noratelimit)
 • Pśi pśesunjenju žedno dalejpósrědnjenje ze starego mjenja napóraś (suppressredirect)
 • Specifiske boki lašowaś a wótnowiś (deleterevision)
 • Spěšne anulěrowanje změnow slědnego wužywarja, kótaryž jo dany bok wobźěłał (rollback)
 • Spěšnje anulěrowane změny ako botowe změny markěrowaś (markbotedits)
 • Stawizny wersijow bokow zjadnośiś (mergehistory)
 • Swójske změny awtomatiski ako doglědowane markěrowane (autopatrol)
 • Wikiweites JSON bearbeiten (editsitejson)
 • Wobsahowy model strony wobdźěłać (editcontentmodel)
 • Wulašowane boki pytaś (browsearchive)
 • Wulašowane wersiji w stawiznach se bśez pśisłušnego teksta wobglědaś (deletedhistory)
 • Wulašowany tekst a změny mjazy wulašowanymi wersijami se woglědaś (deletedtext)
 • Wuše limity w API-wótpšašanjach wužywaś (apihighlimits)
 • Wužywarjoju słanje emailow zawoboraś (blockemail)
 • Wužywański pówjerch wobźěłaś (editinterface)
 • Změny ako doglědowane markěrowaś (patrol)
 • Znjewužywańske filtry změniś (abusefilter-modify)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
 • pśesunuś boki (move)
 • Šćitowe schojźeńki změniś a z kaskadami šćitane boki wobźěłaś (protect)
 • Žedne wobgranicowanje pśez IP-bazěrowane limity (autoconfirmed)
 • Móžo pśidaś kupku: Wuwześe z blokěrowanja IP
 • Móžo wótwónoźeś kupku: Wuwześe z blokěrowanja IP
Transwiki importery
(lisćina cłonkow)
 • Boki z drugich wikijow importowaś (import)
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren (oathauth-enable)
wužywarje
(lisćina cłonkow)
 • Markěrowanja hromadźe ze změnami nałožować (applychangetags)
 • Beliebige Markierungen zu einzelnen Versionen und Logbucheinträgen hinzufügen und entfernen (changetags)
 • Boki napóraś (mimo diskusijnych bokow) (createpage)
 • Drugim wužywarjam e-mail pósłaś (sendemail)
 • Głowne wužywarske boki pśesunuś (move-rootuserpages)
 • Kategorijowe strony přesunyć (move-categorypages)
 • OAuth-Berechtigungen verwalten (mwoauthmanagemygrants)
 • Sedłowy cache za bok bźez wobkšuśenja prozniś (purge)
 • Spam-Blacklist-Logbuch ansehen (spamblacklistlog)
 • Twóje swójske wužywarske CSS-dataje wobźěłaś (editmyusercss)
 • Twóje swójske wužywarske JSON-dataje wobźěłaś (editmyuserjson)
 • Twóje swójske wužywarske JavaScript-dataje wobźěłaś (editmyuserjs)
 • Změny ako snadne markěrowaś (minoredit)
 • cytaś boki (read)
 • natwóriś diskusijny bok (createtalk)
 • wobźěłaś boki (edit)
 • writeAPI wužywaś (writeapi)

Wobgranicowanja mjenjowego ruma

Mjenjowy rumPšawa, kótarež dowóluju wužywarjeju wobźěłowanje
MediaWiki
 • Wužywański pówjerch wobźěłaś (editinterface)
Gadget
 • JavaScript- und CSS-Seiten von Helferlein bearbeiten (gadgets-edit)
Gadget-Definition
 • Definitionen von Helferlein bearbeiten (gadgets-definition-edit)