K wobsahej skočić

Arabska rěc

Z Wikipedije
(pósrědnjone z boka „Arabšćina”)
Arabska rěc na swěśe. (ako oficielna rěc - zeleny, ako kooficielna rěc - módry)

Arabska rěc abo arabšćina jo afroaziska rěc ze semitiskej rěcnej swójźby.

Arabski powěda wót 225 do 285 milionow luźi na cełem swěśe.