Pomoc:Tabela

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
Pomoc

Lisćiny a tabele

Tabele su dobry srědk za pśeglědne pśedstajenje jenakorazneje informacije. Ale se tabele njewužywaju za grafikowe tworjenje.

Ale tabele su wěcej komplikowane ako normalny tekst. Togodla by wóni jano wužywaś mali, gdźež wóni se za wěcej pśehlad napóraju.

Zakłady[wobźěłaś]

Za redigowanje tabelow tu eksistěruju specialna Mediawikina syntaksa. Zazachopjeńk tabela se wužywa {|. Za tabelowu ceru se wužywa |- a za tabelowu celu se wužywa |. Za nadpisy se wužywa ! a za kóńc tabela se wužywa |}.

Pśikłady bźez swójich formatow[wobźěłaś]

Jadnora tabela[wobźěłaś]

Kužda cera mjazy wobej spinka ({ a }) započne z padorownej smugu |. Toś ta wujasnjujo zachopjeńk noweje cery. Direktnje pó smuze stoj wopśimjeśe cele abo atributy (glědaj dołojce). Smuga by na zachopjeńk cery stojaś mał, až se struktura tabele wujasni. Wažnje jo mimo togo, až kužda cera se kóncy pśez změnu linki.

Mimo togo jo móžno warianta, gdźež wše wopśimjeśa celow stoje w jadnej cerje. Pótom město | musy se || wužywaś. Ale {|, |- a |} tola musytej se w swójich cerach wužywaś.

Jow se jadnory pśikład pišo, kótaryž wopśimjejo jano pó jadnu celu w cerje.

Pśikład Žrědło
Testowa tabela
Druga cera
{|
! Testowa tabela
|-
| Druga cera
|}

Tabela z wěcorymi słupikami a cerami[wobźěłaś]

Toś ten pśikład wopśimjejo tabelu, kótaraž ma tśi ceri a pó tśi celach w cerje.

Pśikład Žrědło
Tabela z wěcorych celach Druga cela Tśeśa cela
Druga cera Druga cela w drugej cerje Tśeśa cela w drugej cerje
Tśeśa cera ... ...
{|
! Tabela z wěcorych celach
! Druga cela
! Tśeśa cela
|-
| Druga cera
| Druga cela w drugej cerje
| Tśeśa cela w drugej cerje
|-
| Tśeśa cera
| ...
| ...
|}

Pśikład z wěcorych celami w jadnej cerje[wobźěłaś]

Pśikład Žrědło
Test Druga cela Tśeśa cela Stwórta cela
Pěta cela Šesta cela Sydyma cela Wósyma cela
{|
| Test 
| Druga cela
| Tśeśa cela
| Stwórta cela
|-
| Pěta cela
| Šesta cela
| Sydyma cela
| Wósyma cela
|}

Alternatiwne žrědło jo slědujuce.

{|
| Test || Druga cela || Tśeśa cela || Stwórta cela
|-
| Pěta cela || Šesta cela || Sydyma cela || Wósyma cela
|}

Z togo rezultujo slědujuca tabela, kótaraž dosć rowno tak wuglěda kaž zachadna.

Test Druga cela Tśeśa cela Stwórta cela
Pěta cela Šesta cela Sydyma cela Wósyma cela


Pśikłady z formatami[wobźěłaś]

Dokulaž tabele bźez formatow njejsu rědne, jow eksistěruju móžnosći formatěrowaś jich. Za formatowanja se wužywaju style="formaty" abo pśedłoha, kótaraž wopśimjejo formaty, na pśikład {{Rědna tabela}}. Město słowa formaty se musy wužywaś kodowanje w CSS.

Pśez HTMLowym atributom (na pśi. colspan="cysło"; rowspan="cysło") móžo se wěcore tabelowe cele zjimaś, mjaztym až słowo cysło se pśez licbu słupikow resp. cerow narowna. Ale formatěrowanje pśez CSS jo wěcej fleksibelne. Ale nětkle njemóžo CSSowe formatěrowanje za zjadnośenje susednych celow browseroweje kompatibelnosća dla. Za to hyšći móžoš colspan a rowspan wužywaś.

Barwby za ramiki[wobźěłaś]

Pśikład Žrědło
Toś ta tabela ma módry wenkowny ramik a nutśikowny wótstawk.
Testowa tabela
Druga cera
{| style="border:1px solid blue;padding:5px;"
! Testowa tabela
|-
| Druga cera
|}
Toś ta tabela ma cerwjeny wenkowny ramik, zeleny ramik wokoło nadpisow a módre ramiki wokoło wopśimjeśowych celow.
Testowa tabela
Dobre zajtšo Dobry źeń Dobry wjacor
{| style="border:2px dotted red;padding:7px;border-collapse:collapse;"
! style="background-color:#f2f2f4;border:1px dashed green;" colspan="3" | Testowa tabela
|- 
| style="border:1px dotted blue;" | Dobre zajtšo
| style="border:1px dotted blue;" | Dobry źeń
| style="border:1px dotted blue;" | Dobry wjacor
|}

Šyrokosć celow[wobźěłaś]

Móžoš definěrowaś samo syrokosć celow pśez CSS. Město procentow teke se mógu druge měrjenske jadnoty wužywaś, na pśikład em, px atd.

Pśikład Žrědło
10% 20% 40%
A B C
{| style="border:1px dashed red;"
! style="width:10%;" | 10%
! style="width:20%;" | 20%
! style="width:40%;" | 40%
|-
|A
|B
|C
|}

Popisanje[wobźěłaś]

Z nowej wersiju MediaWikineje software eksistěrujo móžnosć popisaś tabele. Nadpis jo centrowany a maksimalnje šyroki kaž tabela z awtomatiskej změnu cera. Za popisanje dosega |+. Znutśka popisanja móžoš z normalnej Wiki-syntaksu formatěrowaś.

Pśikład Žrědło
To jo wjelgin dłujke popisanje tabele
Cela 1 Cela 2
Cela 3 Cela 4
{| style="border:1px solid black;padding:5px;"
|+ To jo wjelgin dłujke popisanje tabele
| Cela 1
| Cela 2
|-
| Cela 3
| Cela 4
|}

Z pśedłogami[wobźěłaś]

Někótare wužywarje su specielne pśedłogi za formatěrowanje tabelow wuźěłali.

Cesto wužywana taka pśedłoga jo {{Rědna tabela}} a jeje wótwóźeni {{Rědna tabela-nalěwo}} a {{Rědna tabela-napšawo}}.

Z slědujuceje tabele:

Multiplikacija
x A B C
1 I II III
2 IV V VI
3 VII VIII IX
4 X XI XII
5 XIII XIV XV

nastanjo pśez narownanjom wót border="1" a cellpadding="2" z pśedłogu {{Rědna tabela}} k slědujucej tabeli:

Multiplikacija
x A B C
1 I II III
2 IV V VI
3 VII VIII IX
4 X XI XII
5 XIII XIV XV

To funkcioněrujo, dokulaž pśedłoga {{Rědna tabela}} wopśimjejo slědujuce kode:

border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; "

Formatěrowanje přez HTML[wobźěłaś]

Toś ta warianta formatěrowaś tabele jo něntejši cas pó źělach zastarska. Wóna jano jo notna za zjadnośenje susednych celow: colspan="cysło" a rowspan="cyło". Město słowa cysło musy se licba słupikow resp. cerow wužywaś. Za cele, kótarež njejsu nadpisowe, se teke align="center" wužywa, aby tekst w srjejźi stojał.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{|
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo teke format za ramiki pśez HTML.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{| border="1"
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo format za ramiki z tłustosću wót 3 pikselow.

Pśikład Žrědło
Test
Wopśimjeśe 1 Wopśimjeśe 2 Wopśimjeśe 3 Wopśimjeśe 4
{| border="3"
! colspan="4" | Test
|-
| Wopśimjeśe 1
| Wopśimjeśe 2
| Wopśimjeśe 3
| Wopśimjeśe 4
|}

Slědujucy pśikład wopśimjejo format za ramiki a teke format za srjejźenje teksta.

Pśikład Žrědło
A B C
Cela 1 Cela 2
{| border="1"
! A
! B
! C
|-
| colspan="2" align="center" | Cela 1
| Cela 2
|}

Zakašćikowane[wobźěłaś]

Znutśika tabelow se mógu druge wiki-syntaksowe elementy wužywaś. Samo znutśikowna tabela móžo pó něntejšej syntaksy.

Znamješka za nalicowanja[wobźěłaś]

Znamješka za nalicowanja se mógu teke w tabelach wužywaś. Prědny zapisk musy w nowem cerje stojaś. Howacej se město nalicowanskego dypka gwězdcycka * pokaza.

Pśikład Žrědło
*prědny zapisk
  • drugi zapisk
{| style="border:1px solid black;border-collapse:collapse;"
|*prědny zapisk
*drugi zapisk
|}
  • prědny zapisk
  • drugi zapisk
{| style="border:1px solid black;border-collapse:collapse;"
|
*prědny zapisk
*drugi zapisk
|}

Znutśikowna tabela[wobźěłaś]

Znutśikowna tabela wužywa samsku syntaksu kaž wenkowna tabela. Jano musyš źiwaś, až pśed zachopnej spinku njejo padorowna smuga.

Cela 1
Cela A
Cela B
Cela 3

Wužywane žrědło jo slědujuce.

{| style="border:1px solid blue;"
| Cela 1
|
{| style="border:1px dotted red;"
| Cela A
|-
| Cela B
|}
| Cela 3
|}

Glědaj teke[wobźěłaś]

W interneśe[wobźěłaś]