Pśedłoga:Infokašćik Město

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś


[pśeglěd] [wobźěłaś] [stawizny] [wobnowiś]
Dokumentacija Dokumentacija

Toś ta pśedłoga wužywa se za tabelu w nastawkach wó sedlišćach.


Wužywanje

Felujo-li toś ta tabela w nastawku, kopěruj pšosym slědujucy tekst na zachopjeńk nastawka.

{{Infokašćik Město
|mě=jano, gaž dwě wariabli "mě swójske" a "mě serbske" by ten samy tekst wopśimowali
|mě swójske=
|mě serbske=
|wopon=
|lat_deg=
|lat_min=
|lon_deg=
|lon_min=
|stat=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlarstwo=
|gustosć wobydlarstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|website=
}}

Lisćina parametrow

Wariabla Typ Rozjasnjenja
trěbny mě města w krajowej rěcy a w serbšćinje,
gaž wobej stej samskej
mě swójske trěbny jolic ≠ mě serbske, howac
mě serbske trěbny jolic ≠ mě swójske, howac
wopon opcionalny Jolic eksistěrujo. Howac se wopon z pšašakom pokazujo.
logo opcionalny Jolic eksistěrujo. Pśikład jo w nastawku Reykjavík.
wjelikosć wopona opcionalny Jeli ≠ 100px
wopon-artikel opcionalny
lat_deg trěbny definujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje
lat_min trěbny definujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje
lat_sec opcionalny definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny po šyrinje. Jano, jolic ≠ 0.
lon_deg trěbny definujo stopnjowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini
lon_min trěbny definujo minutowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini
lon_sec opcionalny definujo sekundowu poziciju města, jsy abo gmejny po dlini. Jano, joli ≠ 0.
stat trěbny
nastawk wó staśe opcionalny definěrujo lema nastawka wó staśe, jolic wóno jo druge ako to z parametrom stat definěrowane.
zwězkowy stat opcionalny jano w Brazilskej a Zjadnośonych statow Ameriki
zwězkowy kraj opcionalny jano w Nimskej a Awstriskej
wojewódstwo opcionalny jano w Pólskej
wobcerk opcionalny
region opcionalny
prowinca opcionalny
kněžarstwowy wobcerk opcionalny jano w někotarych zwězkowych krajach
direkciski wobcerk opcionalny jano w Sakskej
wokrejs opcionalny
typ opcionalny Móžne gódnoty su: g abo gmejna za gmejny, gmejnowy źel abo gd za gmejnowe źěle, w abo wjas za jsy, m, město za města, městny źěl abo md za městne źěle.
gmejna opcionalny mě gmejny, ke kótarejž w nastawku wópisane sedlišćo słuša
wusokosć opcionalny
płonina trěbny
wobydlarstwo trěbny
gustosć wobydlarstwa trěbny
bźezdźěłabnosć opcionalny
postowa licba trěbny
pśedwólenje trěbny
KFZ-wobznamjenje opcionalny jano, gaž eksistujo
gmejnski kluc opcionalny
gmejnske cysło opcionalny
załožone opcionalny
měsćańske pšawo opcionalny
rědowanje opcionalny
měsćańske zastojnstwo opcionalny musy z wopśimjeśim jo eksistěrowaś, gaž wužywaš
jadnu ze slědujucych wariablow
rozrědowanje města opcionalny jano za města
rozrědowanje gmejny opcionalny jano za gmejny a jsy
adresa opcionalny To jo adresa měsćańskego zastojnstwa
telefon opcionalny To jo telefon měsćańskego zastojnstwa
Faks opcionalny To jo faks měsćańskego zastojnstwa
website opcionalny
e-mailowa adresa opcionalny
Politika opcionalny musy z wopśimjeśim jo eksistowaś, gaž wužywaš
jednu ze slědujucych wariablow
wušy šołta opcionalny
měsćański šołta opcionalny
wejsny šołta opcionalny
głowa sedlišća opcionalny jano, joli slědne parametry njejsu móžne
titel głowy sedlišća opcionalny
slědne wólby opcionalny
pśiduce wólby opcionalny
partnarske města opcionalny jano, gaž eksistujo take partnarstwo
kórta opcionalny
kórta-mě opcionalny
wjelikosć kórty opcionalny Joli ≠ 100px
kórta-artikel opcionalny
kórta2 opcionalny jano za pśidatu kórtu, na pś. wó regionje
kórta2-mě opcionalny jano z wariablu kórta2
wjelikosć kórty2 opcionalny definujo wjelikosć kórty, kótaraž se pśez wariablu kórta2 definujo.
bźez chórgoje opcionalny Jano, jolic dataja za chórgoj wótpowědnego kraja pla commons felujo. Howac se awtomatiski wobraz chórgoje z pomocu dweju pśedłogow ({{Chórgoj}} a {{MěstnoChórgoje}} pokazujo).


Dalšne parametry

Slědujuce parametry su opcionalne, ale deje se gromaźe wužywaju.Móžoš je wužywaś, jolic sedlišćo w źělowym staśe lažy a za to swójsku kórtu eksistujo.

Parameter Komentar
ds_lat_deg Jo ekwiwalent górnego parametra lat_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lat_min Jo ekwiwalent górnego parametra lat_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lat_dir Definujo šyrinu źělowego stata. Móžnej gódnośi stej N a S.
ds_lat_sec Jo ekwiwalent górnego parametra lat_sec, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_deg Jo ekwiwalent górnego parametra lon_deg, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_min Jo ekwiwalent górnego parametra lon_min, ale móžo drugu gódnotu měś, jolic źělowy stat tšochu zboka lažy.
ds_lon_dir Definujo dliń źěłowego stata. Móžnej gódnośi stej W a E.
źělowy stat Definujo mě źělowego stata.

Pśikład

Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/ISO
Lwów
swójske mě Лвів
Infokašćik Město (Ukraina)
DMS
Red pog.svg
Symbole
wopon
wopon
Zakładne daty
stat Ukraina Ukraina
koordinaty  49°50′N 24°00′E/49,833333 24,000000Na kórtach: 49°50′N 24°00′E/49,833333 24,000000
Wusokosć 296 mPśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
płonina 171,0 km²Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
wobydlarstwo 758.900 (1. januara 2004)Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/licba
gustosć zasedlenja 4.438/km²Pśedłoga:Infokašćik Město/wótwardowanje/gustosć
postowa licba 79000-490
telefoniske pśedwólenje + 380 322
Wobźěłaś
p  d  w
Information icon.svg
{{Infokašćik Město
|mě swójske=Лвів
|mě serbske=Lwów
|wopon=Lviv COA.svg
|lat_deg=49 |lat_min=50
|lon_deg=24 |lon_min=00
|stat=Ukraina
|wusokosć=296 m
|płonina=171,0 km²
|wobydlarstwo=758.900 (1. januara 2004)
|gustosć wobydlarstwa=4.438/km²
|postowa licba=79000-490
|pśedwólenje=+ 380 322
|website=
}}


Pśikład z dwěma kórtoma

Loupe.svg Wěcej detailowe informacije se móžo w nastawk Pśedłoga:Infokašćik Město/pśikłady namakaś.
{{Infokašćik Město
|mě=Serbin
|wopon=
|lat_deg=30 |lat_min=06 |lat_sec=54
|lon_deg=96 |lon_min=59 |lon_sec=16.8
|lon_dir=W
|stat=USA
|ds_lat_deg=30 |ds_lat_min=07
|ds_lon_deg=96 |ds_lon_min=59
|ds_lon_dir=W
|źělowy stat=Texas
|wobcerk=
|wokrjes=
|wusokosć=
|płonina=
|wobydlarstwo=90
|gustosć wobydlarstwa=
|postowa licba=
|pśedwólenje=
|rědowanje=
|měsćańske zastojnstwo=
|website=
|typ=wjas
}}Jolic maš pšašanje k toś tej pśedłoze, da se móžoš na boku Wikipedija diskusija:Projekt za pśedłogi pšašaś.