Wornar

Z Wikipedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wornar (nimski Werner) jo serbske swójźbne mě slědujucych wósobow:

  • Edward Wornar (* 1966), profesor za sorabistiku a direktor Instituta za sorabistiku
  • Gerat Wornar (* 1942), faraŕ, awtor
  • Jakub Wornar (1828–1910), faraŕ, spisowaśel a spěchowaŕ serbskego towaristwowego gibanja
  • Jakub Wornar (1908–78), skałaŕ, funkcionaŕ źěłarnistwa a Domowinski procowaŕ
  • Jan Wornar (1934–99), wucabnik a spisowaśel


Symbol wěcejwóznamowosći To jo wóznam rozeznawajucy bok — nawigaciska pomoc, kótaraž wopśimjejo lisćinu nastawkow, kenž mógli měś jadnake mě.

Jolic až sy how pśišeł pśez wótkaz, kenž by popšawem dejał na specifiski wóznam toś togo zapśimjeśa wótkazowaś, móžoš našu wikipediju z tym pólěpšyś, až nawrośijoš se na wótkazujucy bok a pśeměnijoš tam wótkaz tak, až wótkazujo direktnje na wótpowědujucy nastawk.