Systemowe zdźělenja

Zur Navigation springen Zur Suche springen
How jo lisćina systemowych powěsćow w mjenowem rumje MediaWiki. Pšosym wobglědaj lokalizaciju MediaWiki a translatewiki.net, jolic coš k lokalizaciji MediaWiki pśinosowaś.
Systemowe zdźělenja
Prědny bokPjerwjejšny bokPśiducy bokSlědny bok
Standardny tekst
Aktualny tekst
1movedto2 (diskusija) (Pśełožyś) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (diskusija) (Pśełožyś) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (diskusija) (Pśełožyś) 3d
3d-badge-text (diskusija) (Pśełožyś) 3D
3d-desc (diskusija) (Pśełožyś) Ermöglicht die Nutzung von 3D-Dateiformaten
3d-nopatent (diskusija) (Pśełožyś) Nichts ausgewählt
3d-patent (diskusija) (Pśełožyś) Patentberechtigungen:
3d-patents (diskusija) (Pśełožyś) -
3d-thumb-placeholder (diskusija) (Pśełožyś) Lade Vorschaubild …
about (diskusija) (Pśełožyś)
aboutpage (diskusija) (Pśełožyś) Project:Wó_{{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
aboutsite (diskusija) (Pśełožyś) Wó {{GRAMMAR:lokatiw|{{SITENAME}}}}
abusefilter (diskusija) (Pśełožyś) Zastojanje znjewužywańskich filtrow
abusefilter-accountreserved (diskusija) (Pśełožyś) Toś to kontowe mě jo za wužywanje pśez znjewužywański filter wuměnjone.
abusefilter-action-block (diskusija) (Pśełožyś) Blokěrowaś
abusefilter-action-blockautopromote (diskusija) (Pśełožyś) Awtomatiske pówušenje blokěrowaś
abusefilter-action-degroup (diskusija) (Pśełožyś) Z kupkow wupóraś
abusefilter-action-disallow (diskusija) (Pśełožyś) Zakazaś
abusefilter-action-rangeblock (diskusija) (Pśełožyś) Blokěrowanje wobcerka
abusefilter-action-tag (diskusija) (Pśełožyś) Toflicka
abusefilter-action-throttle (diskusija) (Pśełožyś) Pódušyś
abusefilter-action-warn (diskusija) (Pśełožyś) Warnowaś
abusefilter-autopromote-blocked (diskusija) (Pśełožyś) Toś ta akcija jo se awtomatiski identificěrowała ako škódna a jo se znjemóžniła. Pśidatnje, ako wěstotna napšawa, su se někotare priwilegije, kótarež se powšyknje napóranym kontam dawaju, pšec wzeli twójomu kontoju. Krotke wopisanje znjewužywańskego pšawidła, kótaremuž twója akcija wótpowědujo, jo: $1
abusefilter-block-anon (diskusija) (Pśełožyś) Anonyme Benutzer sperren
abusefilter-block-talk (diskusija) (Pśełožyś) Diskussionsseite gesperrt
abusefilter-block-user (diskusija) (Pśełožyś) Angemeldete Benutzer sperren
abusefilter-blockautopromotereason (diskusija) (Pśełožyś) Autopromotion automatisch durch Missbrauchsfilter verzögert. Regelbeschreibung: $1
abusefilter-blocked-display (diskusija) (Pśełožyś) Toś ta akcija jo se awtomatiski identificěrowała ako škódna, a jo se śi zawoborało ju wuwjasć. Pśidatnje, aby {{SITENAME}} šćitało, blokěruju se twójo wužywarske konto a wše zwězane IP-adrese pśeśiwo wobźěłowanjoju. Jolic jo se to zamólnje stało, staj se pšosym z administratorom do zwiska. Krotke wopisanje znjewužywańskego pšawidła, kótaremuž twója akcija wótpowědujo, jo: $1
abusefilter-blocker (diskusija) (Pśełožyś) Znjewužywański filter
abusefilter-blockreason (diskusija) (Pśełožyś) Awtomatiski pśez znjewužywański filter zablokěrowany. Wopisanje pśitrjefjecego pšawidła: $1
abusefilter-changeslist-examine (diskusija) (Pśełožyś) pśepytowaś
abusefilter-degrouped (diskusija) (Pśełožyś) Toś ta akcija jo se awtomatiski identificěrowała ako škódna. Pótakem jo se znjemóžniła, a, dokulaž twójo konto ma se za wobgrozone, wše pšawa su se pšec wzeli. Jolic se mysliš, až jo so to zamólnje stało, staj se pšosym z běrokratom do zwiska a pśidaj rozjasnjenje toś teje akcije a twóje pšawa budu se wótnowiś. Krotke wopisanje znjewužywańskego pšawidła, kótaremuž twója akcija wótpowědujo, jo: $1
abusefilter-degroupreason (diskusija) (Pśełožyś) Pšawa awtomatiski pśez znjewužywański filter zajmjone. Wopisanje pšawidła: $1
abusefilter-deleted (diskusija) (Pśełožyś) Wulašowany
abusefilter-desc (diskusija) (Pśełožyś) Nałožujo awtomatisku heuristiku na změny.
abusefilter-diff-backhistory (diskusija) (Pśełožyś) Slědk k filtrowym stawiznam
abusefilter-diff-info (diskusija) (Pśełožyś) Zakładne informacije
abusefilter-diff-invalid (diskusija) (Pśełožyś) Njemóžno pominane wersije wobstaraś
abusefilter-diff-item (diskusija) (Pśełožyś) Zapisk
abusefilter-diff-next (diskusija) (Pśełožyś) Nowša změna
abusefilter-diff-pattern (diskusija) (Pśełožyś) Filtrowe wuměnjenja
abusefilter-diff-prev (diskusija) (Pśełožyś) Starša změna
abusefilter-diff-title (diskusija) (Pśełožyś) Rozdźěle mjazy wersijami
abusefilter-diff-version (diskusija) (Pśełožyś) Wersija wót $1 {{GENDER:$3|wót}} $2
abusefilter-disabled (diskusija) (Pśełožyś) Znjemóžnjony
abusefilter-disallowed (diskusija) (Pśełožyś) Toś ta akcija jo se awtomatiski identificěrowała ako škódna, a togodla znjemóžniła. Jolic se měniš, až twója akcija jo była konstruktiwna, informěruj administratora, což sy wopytał cyniś. Krotke wopisanje znjewužywańskego pšawidła, kótaremuž twója akcija wótpowědujo, jo: $1
abusefilter-edit (diskusija) (Pśełožyś) Znjewužiwański filter wobźěłaś
abusefilter-edit-action-block (diskusija) (Pśełožyś) Wužywarjeju a/abo IP wobźěłanje zawobaraś
abusefilter-edit-action-blockautopromote (diskusija) (Pśełožyś) Wužywarjeju awtomatiski wobkšuśony status zajmjeś
abusefilter-edit-action-blocktalk (diskusija) (Pśełožyś) Den Benutzer und/oder die IP-Adresse für das Bearbeiten ihrer eigenen Diskussionsseite sperren
Prědny bokPjerwjejšny bokPśiducy bokSlědny bok