Wóścenas: Rozdźěl mjazy wersijami

Zur Navigation springen Zur Suche springen
3.200 bytow wótpórane ,  pśed 5 lětami
S
+wótkaze
S (Removing Link FA template (handled by wikidata) - The interwiki article is not featured)
S (+wótkaze)
: ''ale wumóž nas wot złeho. Amen.''
 
== Wótkaze ==
[[starocerkwinosłowjanšćina|starocerkwinosłowjanski]]
* [http://www.nowycasnik.de/artikle/938 ''Nowy Casnik'', Ines Neumannojc, „Wóścenas“ abo „Wóścenaš“ abo woboje?, 17.03.2015]
: ''Оч͠е нашь ижє ѥси на н͠бсєхъ .''
* [https://www.youtube.com/watch?v=BXjosiUnmY4 Wuswěśenje pomnika na rowje fararja Herberta Nowaka (film, ''Wóścenas'' wót 8:15 až do 8:59)]
: ''да с͠титьсѧ имѧ твоѥ ''
: ''да придєть ц͠рствиѥ твоѥ · ''
: ''да бѫдєть воля твоя · ''
: ''яка на н͠бси и на земли''
: ''хлѣбъ нашь насѫщьиыи ·''
: ''даждь намъ дьньсь · ''
: ''и остави намъ · длъгы нашѧ · ''
: ''яко и мы оставляємъ длъжникомъ нашимъ''
: ''и нє въвєди насъ въ напасть · ''
: ''иъ избави ны отъ нєприязни''
: ''[яко твоѥ ѥсть ц͠рствиѥ и сила и слава въ вѣкы]''
: ''аминь ·:·''
 
[[pólšćina|pólski]]
: ''Ojcze nasz, któryś jest w niebie''
: ''święć się imię Twoje;''
: ''przyjdź królestwo Twoje;''
: ''bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;''
: ''chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;''
: ''i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;''
: ''naszym winowajcom;''
: ''i nie wódź nas na pokuszenie;''
: ''ale nas zbaw ode Złego.''
: ''[Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.]''
: ''Amen.''
 
[[česka rěc|česki]]
: ''Otče náš, jenž jsi na nebesích,''
: ''posvěť se jméno tvé,''
: ''přijď království tvé,''
: ''buď vůle tvá''
: ''jako v nebi, tak i na zemi.''
: ''Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes''
: ''a odpusť nám naše viny,''
: ''jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům''
: ''a neuveď nás v pokušení,''
: ''ale chraň nás od zlého.''
: ''[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]''
: ''Amen.''
 
[[grichiska rěc|grichiski]]
: ''Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς''
: ''ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·''
: ''ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·''
: ''γενηθήτω τὸ θέλημά σου,''
: ''ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·''
: ''τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·''
: ''καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,''
: ''ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·''
: ''καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,''
: ''ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.''
: ''[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]''
: ''ἀμήν.''
 
[[wp/hsb/łatyńska rěc|łatyński]]
: ''Pater noster qui es in cælis,''
: ''sanctificetur nomen tuum.''
: ''Adveniat regnum tuum.''
: ''Fiat voluntas tua''
: ''sicut in cælo, et in terra.''
: ''Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,''
: ''et dimitte nobis debita nostra,''
: ''sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.''
: ''Et ne nos inducas in tentationem''
: ''sed libera nos a malo.''
: ''[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.]''
: ''Amen.''
 
[[engelšćina|engelski]]
: ''Our Father in heaven,''
: ''Hallowed be your name,''
: ''Your kingdom come,''
: ''Your will be done,''
: ''On earth as in heaven.''
: ''Give us today our daily bread.''
: ''Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.''
: ''Save us from the time of trial,''
: ''And deliver us from evil.''
: ''[For the kingdom, the power, and the glory are yours,''
: ''Now and forever. Amen.]''
 
[[Kategorija:Religija]]
4.012

změnow

Nawigaciski meni