Głowny bok

Z Wikipedije
Wersija z 12. januara 2014, 11:01 wót wužywarja Derbeth (diskusija | pśinoski) (aktualnosći dołojce, dokulaž tam njamamy lěto dłujko nic zajmnego)
(rozdźěl) ← Zachadna rewizija | Aktualna wersija (rozdźěl) | Pśiduca wersija → (rozdźěl)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!

Projekt co stwóriś nejwětšu wjelerěcnu, wšyknym pśistupnu encyklopediju. Kuždy móžo se wobźěliś – teke Ty! Mimo wšyknych formalnosćow móžoš nowe gronidła spisaś a pśinoski wobźěłaś. Wikipedija jo natwarjona na zasadach licence Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0.

Tuchylu wopśimjejo serbska Wikipedija jano mału licbu nastawkow. Zwóstanjo pótakem hyšći wjele źěła. Pomagaj nam, aby naša encyklopedija dalej rosła! Kak móžom se wobźěliś? Móžoš na pś. na "cerwjene linki" dołojce kliknuś a prědne gronidła pisaś. Móžoš teke pśi tom pomagaś, nastawki ze serbskeju tematiku z nimskorěcneje Wikipedije pśełožowaś abo pśełožowaś daś a je how załožyś.

Pomoc móžośo teke w serbskem kanalu IRC wikipedia-hsb dostaś.


Jo južo 10.898 bokow, z kótarychž jo 3.251 wopšawdnych nastawkow.
Nuvola filesystems services.png

Artikel mjaseca

ARS cucumber.jpg

Górka (Cucumis sativus) jo zeleninowa rostlina ze swójźby banjowych rostlinow (Cucurbitaceae). Płod dośěgnjo dłujkosć mjazy 30 a 40 centimeterami, jo šwižna, walcoformowa a śańša se na kóńcoma. Kaž wše jagodowe płody pušći wóna jich semjenja akle, gaž płodowe měso spada. Wóna wopśimjejo až do 97 procentow z wódy. Z 9,7 kcal na 100 g płaśi kaž małokalorijowa.

Powjerch płoda wariěrujo pó sorśe, tak až eksistěruju płody z gładkim, brozdźonym, rozpukanym, brodajcowatym abo gjarbikatym powjerchom. Ale teke barwa zdrjałych płodow wariěrujo: cerwjene, oranžobrune, běłe abo kremojte. Zwětšego pak su zelene. Mimo togo su pśez sajźenje rozdźělne formy nastali: kulowaśe-jajojte, krotko-walcojte až dłujko-walcojte a dłujko kśiwjone.

Górki su syrje jědne. Nejcesćej su wóni do plackow rězane a ze salatowej jušku resp. Vinaigrette pśigótowane. Woblubowane su teke kaž wobstatk sandwichow. Wóni bu pśez mlocnokisalinowe štosowanje kaž solowe górki (pšawe kisałe górki), z wósuchoweju warjeceju wódu zawarjone kaž wěrcowe górki abo kaž žonopowe górki konserwěrowane mógli.

Crystal 128 three.png

Wobraz tyźenja

BonsaiTridentMaple.jpg

Bonsai

Internet-news-reader.svg

Aktualnosći

Wutšobne glukužycenje a wšykno dobre za dalšne wuspěšne źěło!

Crystal ktip.png

Zajmnostki

Sćo wěźeli, až…

Wikipedia-logo.png

Encyklopedija

Kak mógu se wobźěliś?

Hyšći trěbne nastawki

Nejnowše nastawki

Móžoš na módre wótkaze dołojce kliknuś a nastawki wobźěłaś. Móžoš teke nowe wótkaze dodaś.

Fryco Morling; Zebnica; Habrachćicy-Nowe Jěžercy; Warnoćicy; Helmut Kurjo; Góry; Dešno-Strjažow; Wjerbno; Turnow-Pśiłuk; Kopańce; ‎Halštrow; Chóśebuski pódzajtšny jazor; Pšašak; Rownosć źeń-noc; Nazyma; Njebjelčicy; Ralbicy-Róžant; Worklecy; Chrósćicy; Gotthard Bolte; Fryco Bojt; Dytaŕ Redo; Juliana Kaulfürstowa; Erwin Hanuš; ‎Měto Korjeńk; Gerat Hantška; Kito Grys; Jan Bjedrich Tešnaŕ; Mato Nowka; Roža Šenkarjowa; Bukowinka; Wylem Wěrik; Ingrid Naglowa; ‎Dejm hyšći bomki sajźaś; Jan Greško; Fryco Wojto; Łukajcyny doł; ‎Richard Matuš; Christina Kliemowa; ‎Žadow; Doda; Amt Stara Darbnja; ‎Cernjow; Heilung; ‎Amt Bórkowy; Ług (Bronkow); Dolnoserbsko-nimski słownik; Libeśin; Lotaŕ Balko; Nyks; Bronkow; Serby w Dolnej Łužycy;

wěcej…

Nastawki za kontrolěrowanje

Dłujke a kompletne nastawki, kótarež cakaju na redaktorske pólěpšenje za rěc a kompoziciju, aby mógali artikelom mjaseca byś:

Arnošt Muka; Manfred Starosta; Gubin; Sorabija; Krabat; Stawizny Serbow

Kompletne nastawki, kótarež južo korektne su, ale trjebaju finalne pśeglědanje pśed wuzwólenim za artikel mjaseca:

Office-calendar.svg

Jubileumy mjaseca

wobźěłaś

měrc abo teke pózymski jo tśeśi mjasec w gregoriańskem kalendarju.


Wikipedia-logo.png

Wažne wopśimjeśa

Co jo dolnoserbšćina?

Hinweis an alle, die kein Niedersorbisch können.

Niedersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 14.000 Menschen in der brandenburgischen Niederlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Lower Sorbian

Lower Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 14000 people in the Brandenburgian Lower Lusatia.

Informace pro všechny, kteří neumí dolnosrbsky

Dolnolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14 000 lidí v oblasti Dolní Lužice.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po dolnołużycku

Dolnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 14 000 ludzi w Brandenburgii, w rejonie dolnych Łużyc.


mehr, more, pliaj, ...