K wobsahej skočić

Christiana Piniekowa

Z Wikipedije

Christiana Piniekowa, nim. Christiane Piniek (roź. Malinkec, 5 januara 1958[1] w Budyšynje) jo serbska wudawaŕka, wucabnica a publicistka. Wjednica Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC)[2], cłonk Dolnoserbskeje rěcneje komisije[3]. Wóna jo teke spisowaśelka, kótaraž pišo w dolnoserbskej, górnoserbskej a nimskej rěcach. Pód pseudonymom "Lenka" wóna jo wudała dwa zwězka poezijow: mysli słowa zalětuju (2004) a wokognuśa nimjernosći • wokomiki wěčnosće • augenblicke der ewigkeit (2010).

Wóna jo se naroźiła w Budyšynje ako stwórte góle wót wósymich. Jeje maśerna rěc jo górnoserbšćina[4]. Wóna jo ceptaŕstwo za serbšćinu a rušćinu na Uniwersiśe w Lipsku studěrowała.

  • 1997 - Literarna čitanka 2. Wučbnica za 11./12. (w górnoserbšćinje), Budyšyn
  • 2004 - mysli słowa zalětuju
  • 2005 - Dolnoserbska literarna cytanka. 1. źěl, za sekundarny schójźeńk (zběrka tekstow), Chóśebuz
  • 2007 - Dolnoserbska literarna cytanka. 2. źěl, za sekundarny schójźeńk (zběrka tekstow), Chóśebuz
  • 2010 - wokognuśa nimjernosći • wokomiki wěčnosće • augenblicke der ewigkeit (tśirěcna basniska zběrka)
  • 2018 - Pó serbsku! Gramatiske zwucowanja, Budyšyn, gromaźe z Jurom Šrejdarjom.
  1. Stefanie Krawcojc, To njeźelske góle jo nam swóje talenty pśinjasło, Nowy Casnik, 24.01.2018
  2. Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz
  3. Dolnoserbska rěcna komisija: Pśedsedarstwo a cłonki
  4. Informacije na boce Ludowego nakładnistwa Domowina