Chórgoj Komijoweje republiki

Z Wikipedije
Něntejšna oficialna chórgoj Komijoweje Republiki

Chórgoj Komijoweje Republiki jo oficialny statny symbol Komiskeje, subjekt Rusojskeje Federacije. Něntejšna chórgoj bu akceptěrowana 17. decembra 1997. Wóna jo horicontalna trikolora z módreje, zeleneje a cerwjeneje. Proporcija chórgoje jo 2:3.

Stawizny chórgoje[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

Pó slědnej modifikaciji statneje chórgoje Komijoweje Sowjetskeje Socialistiskeje Republiki wóna jo była samska kaž chórgoj RSFSR z pśidatnym pismom Komi ASSR w jeje górnem lěwym źělu.

Prědna chórgoj pó-Sowjetskeje Komijoweje Republiki jo była pó kaznju akceptěrowana 27. nowembra 1991[1]. Jeje proporcije jo była 1:2.

Nejpjerwjej toś ta chórgoj bu kreěrowana ako baškirsku narodnu chórgoj w lěśe 1917[2] a bu planowane restawrěrowaś ju ako narodnu chórgoj Baškirskeje. Ale parlament Komijoweje Republiki jo akceptěrowała chórgoj tśi mjasece do togo pjerwjej až ton jo cynił parlament Baškirskeje, togodla Republika Baškortostan jo musał drugu wariantu trikolory (slěd barwow jo drugi) wubraś.

Nožki[wobźěłaś | žrědłowy tekst wobźěłaś]

  1. Постановление Президиума Верховного Совета Коми ССР от 27.11.1991 — закон «Об утверждении Государственного флага Коми ССР и внесении изменений в Конституцию (Основной Закон) Коми ССР». Утверждён законом № XII-20/3 от 06.06.1994. Закон введён в действие Постановлением № XII-20/4.
  2. Akceptěrowana z farman (pśikaz) Baškirskego kněžaŕstwa № 4547 20.08.1918