Nowy Casnik

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Nowy Casnik – jo dolnoserbski tyźenik. Nastawki publikuju se głownje dolnoserbski, ale teke nimski. Głowny redaktor jo tuchylu Pólak Grzegorz (Gregor) Wieczorek.

Nowy Casnik nakładujo Ludowe nakładnistwo Domowina. Nakład casnika jo był w lěśe 2004 1.100 eksemplarow.

Stawizny[wobźěłaś]

Nowy Casnik jo naslědnik "Bramborskego Serbskego Casnika", kótaryž jo zachopił 1848 wuchadaś. W lěśe 1918 jo se nakładanje casnika skóńcyło - dla financielnych problemow.

Bogumił Šwjela, slědny redaktor zacynjonego casnika, jo 6. januara 1921 załožył nowy tyźenik "Serbski Casnik". W lětach 1923-1931 zagronita za tyźenik jo była. Mina Witkojc.

W casu nacionalsocializma pśi pówołanju Fryco Rocha ako šefredaktora "Serbskego Casnika" w lěśe 1931 jo zachopił tyźenik jasnje pódpěrowaś politiku kněžarstwa, a samo Žydow a komunistow atakěrowaś. Ned pótom 29. junija 1933 jo se Serbski Casnik zacynił, wó "pjenjeznej njamócy" pišucy.

Pó 2. swětowej wójnje załožył se 1947 Nowy Casnik - nejpjerwjej ako pśiłoga górnoserbskeje "Noweje doby". Wót 1954 wuchada Nowy Casnik zasej ako samostatny tyźenik.

Slědny šefredaktor, kenž jo měł dolnoserbšćinu ako maminu rěc, jo był Wylem Bjero. Pón w lětach 1973-2004 jo tu městno měł Horst Adam, a wót lěta 2006 - Gregor Wieczorek.

Žrědła[wobźěłaś]

Eksterne wótkaze[wobźěłaś]